Založení trávníku ve čtyřech krocích

17.10.2019

Víte jak správně založit nový trávník a kdy je na jeho založení nejvhodnější doba? Může se zdát, že založení nového trávníku není vůbec složité a zvládne jej i naprostý laik. Pojďme se společně podívat na to, jak tomu doopravdy je!

1. Krok: Likvidace starého trávníku

V případě, že je na Vaší zahradě nevzhledný trávník, musíme jej nejprve zahubit. Poslouží nám k tomu totální herbicidy typu: Roundup, Dominátor apod. Po aplikaci vyčkáme cca 2-3 týdny, kdy veškerá vegetace zcela zahyne. 

2. Krok: Kultivace a vylepšení půdy

Věřte, že ani ta nejčernější ornice nevede k dokonalému trávníku. Trávník spotřebovává zejména dusík, který mu musíme dodávat uměle za pomoci hnojiv. Proto se raději soustřeďte na složení půdy. Trávníku se obecně daří v písčitohlinitých půdách. Jedná-li se o zavlažovaný trávník, doporučuji poměr písku a hlíny 50 : 50. Pokud na Vaší zahradě automatický závlahový systém mít nebudete, doporučuji poměr 30 : 70. 

Starý, zahubený travní drn je nutno takzvaně ztrhnout. To můžeme udělat dvěma způsoby. Buď slupovačkou travního drnu, nebo zakladačem trávníku. Jelikož my vlastníme zakladač trávníku, budeme se již dále věnovat této variantě. Výhodou zakladače trávníku je jeho schopnost v jednom kroku travní drn obrátit a uložit do hloubky cca 20 cm a zároveň půdu kultivovat. Velkým přínosem je i uložení kamenů do této hloubky. Na povrchu nám zůstane jen pěkná, kyprá zem. 

Teď nastal ten správný čas na vylepšení stávající půdy. Písek v poměru viz. výše navezeme na zkultivovanou půdu. Zakladač trávníku vyměníme za rotační brány, které nastavíme na maximální hloubku. Po tomto zásahu dojde ke zmixování půdy s pískem a vytvoření dobře propustné a nasákavé vrstvy. Následně nastavíme nivelační nůž do úrovně v jaké chceme pozemek srovnat a plochu přejedeme ještě jednou. Drobné niance ještě doladíme širokými hráběmi. Na závěr celý povrch utužíme zahradním válcem o hmotnosti do 100 kg. 

Zakladač trávníku
Zakladač trávníku

Výsev trávníku či položení travního koberce

3. Krok: Výsev trávníku či položení travního                     koberce 

Na urovnanou a utuženou plochu rozvrstvíme bezplevelný trávníkový substrát v cca 0,5 cm vrstvě. Ideálním pomocníkem pro rovnoměrnou aplikaci je aplikátor substrátu či nanášecí válec. Do této vrstvy vysejeme travní semeno v gramáži, jež udává výrobce. Na výsev nikdy nepoužíváme rozhoz rukou, nýbrž štěrbinový aplikátor nebo rozmetadlo. Důležitá je také výživa trávníku. Vybíráme dlouhodobé hnojivo s přebytkem fosforu, pro rychlý vývoj kořenového systému trávníku. 

Druhou možností jak rychle zatravnit Vaši zahradu, je použití trávníkových koberců, které jsou stočené do válců, které mají délku 2,5 m a šířku 40 cm. Tento trávník můžete již téměř okamžitě využívat. Při jeho pokládce je důležité dbát na to, aby mezi jednotlivými kusy trávníku nevznikaly mezery. Vždy nakupujte o 5 - 10% trávníkového koberce více, dle členitosti zahrady. 

V obou případech musíme na závěr trávník zaválcovat. Osivo válcujeme z důvodu lepšího vzlínání a trávníkový koberec pro přitlačení k podkladu, křížem na jeho pokládku. 


"Vyšší podíl draslíku se stará o dobrou kondici kořenového systému trávníku."

4. Krok: Závlaha nového trávníku 

Správná závlaha je důležitá pro maximální vyklíčení trávníku. Musíte naučit trávu pít! Představte si, že nově vcházejíci trávník má pouze malé brčko, kterým se snaží získat vodu z půdy. Znamená to tedy, že musíme zavlažovat častokrát, ale v menší dávce. Nově vyklíčený trávník si neumí vzít vláhu z větší hloubky. Pravidlo zní: povrch musí být neustále vlhký, ale nesmí se tvořit louže. 


"Naučte trávu pít. Pravidlo zní: povrch musí být neustále vlhký, ale nesmí se tvořit louže" 


Nezvládáte všechny tyto úkony ? Pomůžeme Vám:

Bc. Ondřej Porubský


Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového
 

Víte jak správně založit nový trávník a kdy je na jeho založení nejvhodnější doba? Může se zdát, že založení nového trávníku není vůbec složité a zvládne jej i naprostý laik. Pojďme se společně podívat na to, jak tomu doopravdy je!

Možná jste si někdy položili otázku, co se s trávníkem děje, když přijde zima a trávník přikryje sněhová peřina. To i mnohem více se dozvíte v tomto článku.

Každá zima dá trávníku pořádně do těla. Na nás je, abychom na jaře trávníku opět pomohli k tomu, aby byl ozdobou naší zahrady. Jak na to?